Surat Kerjasama Program Khidmat

Surat kerjasama program khidmat merupakan bentuk kesepakatan antara pihak lembaga LTIQ As-Syifa dengan lembaga bersangkutan terkait hak dan kewajiban selama proses khidmat berlangsung,

mencakup:

1. Hak dan kewajiban lembaga yang bersangkutan sebagai pihak pertama.

2. Hak dan kewajiaban LTIQ As-Syifa sebagai pihak kedua.

3.Hak dan kewajiaban santri khidmat sebagai pihak ketiga.

Untuk lebih jelasnya silahkan download form kerjasama program khidmat (Disini)